Imprezy - Dni Gołdapi

W drugim dniu Dni Gołdapi wystąpił pochodzący z Bań Mazurskich Michał Lampard.

Koncert miał miejsce w Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych przy Promenadzie Zdrojowej.

Michał w latach 90. był uczniem gołdapskiej Szkoły Muzycznej w klasie saksofonu, którą prowadził Robert Magielnicki. Jak sam muzyk przyznał darzy saksofon wielkim sentymentem, ale gitara przy śpiewaniu jest naturalnym instrumentem akompaniującym. Michał oprócz własnych kompozycji zaśpiewał również utwory Wojciecha Belona, Leonarda Cohena, Agnieszki Osieckiej, grupy Raz Dwa Trzy.

Sala pijalni była wypełniona po brzegi i niektórzy musieli wysłuchać koncertu stojąc.

foto JJJ