Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu ofertowego na „Sprzedaż foteli kinowych” stanowiących wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi.

Uzasadnienie:
Dom Kultury w Gołdapi unieważnił postępowanie, gdyż do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 10.00, tj. do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Marta Jurgiełan
Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi