Świetlice DK - Świetlica Żelazki

W Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach odbyły się kolejne trzy spotkania z psychologiem w ramach projektu "Nasza wieś bez nałogów jest". 16, 19 i 23 października miały miejsce warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące konsekwencji wynikających z uzależnień. Po ostatnim spotkaniu grupa wspólnie ruszyła na mars nordic walking pod hasłem "Sport to zdrowie głupoty mi nie w głowie”. Działania dofinansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020.