Galeria K2 - Wystawy

Tym razem malarstwo zaprezentowane w Galerii K-2 intrygowało przynajmniej jednym elementem – było to zderzenie abstrakcji i figuratywności autorstwa tego samego artysty.
W ten sposób Tadeusz Brzeski przynajmniej w części zilustrował spontaniczne reakcje na zjawiska, które go zafascynowały w konkretnym czasie. A spektrum jego zainteresowań jest ogromne, także w aspekcie wysokościowym, gdyż autor prac jest również alpinistą. Uprawia żeglarstwo i (nie wiadomo, w której kolejności) wszelkie dziedziny sztuk plastycznych z malarstwem, rzeźbą i rysunkiem włącznie.
Natomiast gołdapska prezentacja układa się w pewien konsekwentny ciąg, gdyż począwszy od bardzo figuratywnych fascynacji sztuką Neapolu, poprzez erotyki już z dodatkiem abstrakcyjnych elementów, kończy się barwnymi plamami.
Dr hab. Tadeusz Brzeski ukończył PWSSP we Wrocławiu, obecnie pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, jest trzykrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Zważywszy na żeglarskie pasje artysta otrzymał od gospodarzy zegar w formie koła sterowego z pędzlami.
Wystawa powstała przy współpracy Okręgu Olsztyńskiego Związku Artystów Plastyków.

za goldap.org.pl