Galeria K2 - Wystawy

Barbara Kucharska w 2012 r. uzyskała stopień: doktora sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Instrumentalnym o specjalności flet. Jest też absolwentką studiów licencjackich tej uczelni. Wcześniej ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Olsztynie: I stopnia – w klasie fortepianu i II stopnia – w klasie fletu.

W 2004 r. uzyskała dyplom magistra sztuki, specjalność malarstwo, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Pracuje w Konserwatorium Muzycznym, jako nauczyciel gry na flecie oraz wykłada „Wiedzę z zakresu sztuk plastycznych” na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncertuje z zespołem Missio Musica oraz współpracuje z zespołami muzyki chrześcijańskiej.

21.06.2013 r., w gołdapskiej galerii K2 zaprezentowała prace inspirowane naturą, które można określić jako „pejzaż wewnętrzny”.