Informacje - Współpraca międzynarodowa

Dom Kultury w Gołdapi w partnerstwie z Administracją Rejonu Sakiai-Litwa i Biurem Euroregionu Sesupa rozpoczynają realizację projektu "Sintautai-Gołdap II". Jest to drugi etap realizacji zadania. Podczas pierwszego, powstała dokumentacja techniczna i projekt architektoniczny parku rekreacyjno-kulturalnego. Kolejnym stadium będzie budowa parku w Grabowie i u partnerów litewskich w Sintautai oraz wspólne warsztaty artystyczne. W okresie realizacji projektu planowane jest również wydanie książki o kulturze, historii, osób z Sinatautai i Grabowa oraz założenie Stowarzyszenia Sintautai-Gołdap do kontynuowania transgranicznej działalności kulturalnej i turystycznej.
Projekt realizowany będzie do końca września 2012 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 1 230 000 euro, z czego Dom Kultury w Gołdapi otrzyma ok. 474 000 euro.
Projekt "Sintautai-Gołdap II" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.