STRONA GŁÓWNA    
publikacje    
przetargi    
usługi    
linki    

      Pracownia fotografii "Gniazdo", powstała w roku 1998. Pierwsza wspólna wystawa ówczesnych członków pracowni miała miejsce w czerwcu 1999 roku , a honorowym gościem gołdapskich twórców fotografii był profesor Andrzej Strumiłło, który na bieżąco zrecenzował prace wszystkich wystawiających.
"Gniazdo" jest miejscem spotkań twórców w bardzo różnym wieku. Najmłodsi mają 12 lat, a najstarsi - dużo więcej, ale liczy się zapał i chęć poznania nowych dróg artystycznej ekspresji. Pracownia wyposażona jest w ciemnię fotograficzną z tradycyjnym sprzętem do fotografii czarno-białej. Posiada też niezbędny sprzęt do uprawiania fotografii cyfrowej, oraz skromne studio fotograficzne. Pracownię prowadzi fotograf malarz i grafik Jarosław Jasiński, który jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych - codziennie od 17.00 do 22.00.
Pracownia zorganizowała trzy wystawy zbiorowe /własna twórczość członków "Gniazda"/ i kilka wystaw indywidualnych - twórców, którzy są lub byli związani z pracownią.

Działająca w gołdapskim domu kultury pracownia fotografii "GNIAZDO",
zaprezentowała podczas koncertu pn. "Prezentacja gołdapskiej sceny
artystycznej", diaporamę cyfrową "PORTRETY Z GNIAZDA", która pokazuje
dorobek uczestników zajęć z ostatnich 4 miesięcy.
W diaporamie zawarte są prace autorstwa:
Ewy Fiodorowicz, Angeliki Jabłońskiej, Inez Sali, Arleny Buraczewskiej,
Karoliny Misiukanis, Szymona Wieraszki, Anny Świerczyńskiej, Oli
Zajkowskiej, Ani Taudul, Gabrysi Karbowskiej, Bartka Czupra, Moniki Dudko,
Oli Kisielewskiej, Ewy Wysockiej.
Zajęcia prowadzi Jarosław Jasiński.