STRONA GŁÓWNA    
publikacje    
przetargi    
usługi    
linki    

Dom Kultury    
Ul. Krótka 2    
19-500 Gołdap    
tel. /87/ 615 08 03    
fax. /87/ 615 34 93    
e-mail: dkgoldap@o2.pl    Przetarg nieograniczony
na budowę parku rekreacyjno-kulturowego
w Grabowie.

Załączniki (do pobrania):

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pozostałe załączniki:

1 - Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
2 - Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
3 - Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
4 - Formularz oferty
5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
6 - Projekt umowy
7.1 - Opis techniczny do projektu
7.2 - Opis techniczny - zagospodarowanie terenu
7.3 - Rys. nr 1 - zagospodarowanie terenu
7.4 - Rys. nr 1 - plansza ogólna
7.5 - Rys. nr 1 - ogród skalny
7.6 - Rys. nr 2 - labirynt z Gabionów
7.7 - Rys. nr 3 - plac zabaw dla dzieci
7.8 - Rys. nr 4 - plac zabaw - ogrodzenie
7.9 - Rys. nr 5 - pawilon nr 1
7.10 - Rys. nr 6 - pawilon nr 2 - rzut
7.11 - Rys. nr 7 - pawilon nr 2 - detale
7.12 - Rys. nr 6 - pawilon nr 3
7.13 - Rys. nr 9 - pergola nr 1 - rzut podwalin
7.14 - Rys. nr 10 - pergola nr 1 - rzut
7.15 - Rys. nr 9 - pergola nr 1 - przekrój A
7.16 - Rys. nr 10 - pergola nr 2
7.17 - Rys. nr 13 - scena
7.18 - Rys. nr 14 - zadaszenie
7.19 - Rys. nr 15 - zadaszenie - przekroje
7.20 - Rys. nr 16 - scena - elewacja płd.-wsch.
7.21 - Rys. nr 17 - scena elewacja płn.-zach.
7.22 - Rys. nr 18 - widownia - rzut
7.23 - Rys. nr 19 - widownia - przekrój
7.24 - Rys. nr 20 - OSP - elewacja 1
7.25 - Rys. nr 21 - OSP - elewacja 2
7.26 - Rys. nr CH - przekrój chodnika
7.27 - BIOZ
8 - STWiOR
9 - Przedmiar robót

Komplet załączników w paczce ZIP- pobierz

Gołdap, 26.05.2011.


ARCHIWUM