STRONA GŁÓWNA    
publikacje    
przetargi    
usługi    
linki    

Pracownia plastycznaCelem działalności pracowni jest rozwój umiejętności plastycznych poprzez ćwiczenia warsztatowe na zadane tematy z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Praca pracowni zorganizowana jest w oparciu o grupy wiekowe:

poniedziałek    16.15 - 17.15
wtorek             16.15 - 18.15
czwartek          16.15 - 18.15
piątek               16.15 - 21.15

Na zajęciach dzieci i młodzież przeżywają prawdziwą przygodę ze sztuką i dobrze bawią się przy okazji nauki i twórczego spędzania czasu. Próbują swoich sił w niekonwencjonalnych działaniach twórczych, poznają wiele ciekawych technik plastycznych, które potem wykorzystują biorąc udział w licznych konkursach plastycznych, gdzie odnoszą znaczące sukcesy. Prace uczestników zajęć są prezentowane na wielu wystawach.

Pracownię plastyczną działającą przy Domu Kultury w Gołdapi, od marca 1999 roku prowadzi gł.instruktor do spraw plastyki Barbara Kolejnik. Pod jej okiem dorośli, młodzież i dzieci rozwijają swoje umiejętności w różnych dziedzinach sztuk plastycznych, między innymi w zakresie: rysunku, malarstwa olejnego, akrylowego, witrażowego, grafiki, ceramiki, batiku, tkactwa artystycznego, papieroplastyki oraz różnorodnych technik plastycznych.Uczestnicy zajęć biorą udział w warsztatach, zajęciach plenerowych, projektach, wystawach i konkursach..

Uczestniczą w wernisażach organizowanych w gołdapskiej Galerii K2 , przez co poznają twórczość różnych artystów. Działania i osiągnięcia uczestników zajęć: Akcje: WOŚP - (uczestnicy zajęć przekazują swoje prace na licytację) "Porozumienie bez barier"- akcja "Motylkowe szpitale"(I miejsce w IV edycji konkursu)

Projekty:

"Obraźniki","Mazurskie plenery, ślady i obrazy","Jezioro, które łączy - polsko-rosyjskie młodzieżowe warsztaty artystyczne.Od 2000 roku, w lipcu, we wsi Łoje k. Dubeninek, mają miejsce zajęcia plenerowe.
W zajęciach uczestniczy młodzież gimnazjalna, licealna i dorośli. Plenery stanowią okazję do bezpośredniego kontaktu z naturą, czerpania z niej twórczej inspiracji. Pozwalają poznawać i utrwalać nowe techniki plastyczne, integrują zespół.
W wyniku zajęć plenerowych powstają prace, które można oglądać na wystawach poplenerowych w Galerii K2 w Gołdapi.